Fiskeregler

Regler för fiskekortsinnehavare

Tillåtna redskap

Fiskekortsinnehavare får fiska med mete, pimpel, kastspö, flugspö och drag. Max två redskap (linor eller beten) per kort. Trolling, det vill säga spöfiske med djuprigg eller spöparavan, är liksom utterfiske ej tillåtet.

Fångstbegränsning

Max två öringar per kort och dygn
Minimimått för fångst av öring är 50 cm.
Övriga arter ingen begränsning.
Fångst av öring är förbjuden fr.o.m. 16 september t o m 28 februari i hela sjön. Fångad öring under fredningstiden skall återutsättas.

Övriga regler

  • Fiske får inte bedrivas närmare än 50 meter från brygga eller bebyggd tomt om inte särskilt tillstånd inhämtats av ägaren.
  • Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kommer till skada.
  • Fiskekortsinnehavaren skall respektera och göra sig underrättad om fredningstider och fredningsområden för öring samt natur och fågelskydd.
  • Fiskekortet skall alltid medföras på fisketuren och kunna uppvisas på begäran för polis, fisketillsyningsman eller vattenrättsägare.
  • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
  • Barn under 12 år behöver inget fiskekort.

Håll naturen ren. Var försiktig med ELD. Det är förbjudet att elda på berghällarna.

Observera: Olstorpsbäcken mellan Västra och Östra Lägern ligger i ett naturreservat och ingår ej i fiskevårdsområdet.