Östra Lägern, historik och utflyktsmål

Lite historik runt Östra Lägern samt utflyktsmål i närheten

Runt sjön Östra Lägern finns ett 20 tal gårdar och fiskevattenägare. Fiskevattenägarna bildade ett fiskevårdsområde på 1970 talet, för att värna om fisket i sjön.

I det nordvästra hörnet av Östra Lägern ligger gården Olstorp. Vid Olstorp utvinns el från tillkommande vatten från Västra Lägern sedan drygt 100 år. Vid Olstorp intill vägen finns en intressant historisk beskrivning av gårdsbyggnader och verksamheter som har bedrivits på gården. Den stora huvudbyggnaden byggdes på 1780 talet.

På den nordöstra sidan av sjön ligger gården Forsnäs. Även här utvinns el från det vatten som lämnar Östra Lägern och rinner ner i Bulsjöån. Även denna vackra huvudbyggnad byggdes i slutet av 1700 talet.

Mitt i sjön ligger den största ön, Sundsö. På gården bedrevs växtodling fram till omkring 1970. Huvudbyggnaden på Sundsö uppfördes omkring 1750.

I det sydvästra hörnet av sjön tillhör fiskevattnet Aggarps gård som ligger intill Rydsnäs. På Aggarp bedrivs bl.a. turistverksamhet. Huvudbyggnaden som uppfördes på 1840 talet syns inte från sjön.

Gården Ed ligger i Östra Lägerns sydöstra hörn. De fina gårdsbyggnaderna syns både från sjön och väg 134. Huvudbyggnaden uppfördes i början av 1800 talet.

Två trevliga utflyksmål som ligger nära varandra ca 3 km ostsydost om Rydsnäs är vattenfallet Brantefall och Andrew Petersons minnessten intill Sjöarpesjön. Andrew Petersons dagboksanteckningar var Vilhelm Mobergs viktigaste fakta och inspirationskälla när Moberg skrev sina utvandrarromaner.

Det finns även flera fina slingor, speciellt lämpliga för cykel, i Ydre i en liten skrift som heter ”Biking in Ydre”, som finns via Ydre Turistbyrå eller via länken:

http://www.ydre.se/turismochnaringsliv/turism/segora/cykling.4.6c56bd321438bb800291169f.html